fbpx

Mobile Cosmetic Procedures

Reduce fine lines and wrinkles and increase plumpness with Botox®, Dysport®, Dermal Fillers, and Platelet-Rich Plasma (PRP) Therapy. Get smoother, younger looking skin quickly in the comfort of your own home or at one of our many locations. All services are performed by a Registered Nurse.

Det enda sättet att göra detta är att medvetet dölja att paketet innehåller läkemedel och hoppas att tullen inte tittar på innehållet. Köp sterkhann från någon olaglig på egen risk. Genom att välja denna metod riskerar du att köpa förfalskade produkter som i bästa fall inte hjälper. Hitta ett ryskt apotek i Tyskland. I det här fallet är allt lagligt, men apotekets utbud är begränsat till godkända läkemedel.